3 ปัจจัยสำคัญส่งเสริมเศรษฐกิจไทยไปได้ไกล

3 ปัจจัยสำคัญส่งเสริมเศรษฐกิจไทยไปได้ไกล โดย คุณอุสรา วิไลพิชญ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประเทศไทย