7 พนักงานตัวอย่าง ที่เจ้าของธุรกิจควรจ้าง

พนักงานนับว่าเป็นส่วนสำคัญในส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ หรือล้มเหลวได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ การมองหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีอุปนิสัยที่เป็นประโยชน์ต่องาน จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว มาดูกันว่าพนักงานแบบไหน ที่ธุรกิจควรจ้างไว้

7 ลักษณะของพนักงานตัวอย่างที่ธุรกิจควรจ้างไว้

 1. กระตือรือร้นในการฟัง

  คนที่ฟังมาก ก็ยิ่งเรียนรู้ได้มาก และสามารถรับมอบคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน การทำงานที่ดี ผู้ฟังควรฟังอย่างตั้งใจ ฟังแล้วคิดตาม ไม่พูดแทรก ไม่เอาแต่พูดนอกเรื่องหรือเรื่องของตัวเอง กล้าที่จะถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ และจดไว้กันลืม ถ้ามีลูกน้องแบบนี้ ก็สบายใจได้เปลาะหนึ่งว่างานที่มอบหมายไปจะมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง

 2. มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  ในสังคมการทำงาน ความฉลาดทางอารมณ์สำคัญพอ ๆ กับสติปัญญา เพราะไม่มีใครอยากทำงานร่วมงานกับคนหน้าหงิกงอ ขี้โมโห เจ้าคิดเจ้าแค้น ลูกจ้างที่ดีควรรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคกับงานหรือก่อกวนบรรยากาศในออฟฟิศ

 3. มีระดับความอดทนสูง

  ไม่ว่างานอะไร ก็มีความยากในตัวมันเองทั้งนั้น พนักงานที่ไม่มีความอดทน จะคาดหวังความสำเร็จรวดเร็ว เรียกร้องความก้าวหน้า แต่ไม่พร้อมรับแรงกดดันหรือเคี่ยวเข็ญตัวเองให้พัฒนาขึ้นได้ และมักจะอยู่กับองค์กรแค่ระยะเวลาสั้น ๆ ทางที่ดีควรพิจารณาเลือกคนที่มีความอดทนจะดีกว่า

 4. มีความยืดหยุ่นสูง

  ในชีวิตการทำงาน ไม่มีอะไรจะตรงตามตำราเป๊ะ ๆ และการทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไร ก็อาจจะไม่เอื้อให้พนักงานตัดสินใจตามอุดมการณ์ของตัวเองได้ทุกครั้ง พนักงานที่ดีควรมีความยืดหยุ่น ปรับตัวต่อแนวคิดที่แตกต่างได้ และยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ

 5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  การเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำอยู่เป็นเรื่องดี และจะดียิ่งกว่าถ้าใส่ใจพัฒนาทักษะในด้านใหม่ ๆ ด้วย พนักงานที่ดีควรสนใจเรียนรู้ตลอดเวลา เช่น เรียนรู้การทำงานของคนอื่น เรียนรู้วิธีทำงานของหัวหน้า ยิ่งนานไปก็ยิ่งเก่งขึ้น และสามารถฝากฝังให้เป็นผู้นำได้ในอนาคต

 6. มีทัศนคติที่ดีต่องาน

  คนที่มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร จะทำงานอย่างมีความสุข ทำด้วยความตั้งใจ และใส่ใจพัฒนาตลอดเวลา ต่างจากพนักงานที่เบื่อหน่ายงาน หรือชอบมององค์กรของตัวเองในแง่ร้าย

 7. บริหารเวลาได้ดี

  พนักงานที่ดี ต้องรู้จักบริหารเวลา คือสามารถทำงานที่มอบหมายได้ในเวลาที่กำหนด ไม่ล่าช้ากว่าคนอื่น หรือรวดเร็วจนงานขาดคุณภาพ รวมถึงแบ่งแยกเวลางานและเวลาส่วนตัวออกจากกันได้

ความสำคัญของแต่ละข้อ อาจจะต่างกันไปตามนโยบายองค์กรและลักษณะงาน แล้วในองค์กรของคุณ มีพนักงานดีเด่นแบบนี้อยู่รึเปล่า? คุณคิดว่าพนักงานแบบไหนที่ธุรกิจของคุณอยากได้มากที่สุด?