คนมีของ! DNA แบบไหน…เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องมี

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะต้องมี DNA การขายในสายเลือด เพราะนอกจากจะเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้แล้วยังสามารถช่วยเรื่องการเจรจาต่อรอง หรือการสอนพนักงานให้สามารถปิดการขายอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ ผู้ประกอบต้องทำให้แน่ใจว่าการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ประกอบการจะต้องมี DNA แบบไหนเพื่อติดสปีดธุรกิจ

 1. เป็นนักวิเคราะห์
  ‘ข้อมูล’ การขายในสมัยนี้จะต้องเข้าถึงข้อมูลได้ และรู้ว่าจะจัดการกับรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้อย่างไร
 2. เข้าใจเรื่องเทคโนโลยี
  เราจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีใดใช้แก้ปัญหาใด แนวทาง คือ การจับคู่พนักงานขายกับวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการแสดงศักยภาพของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าทุกราย
 3. รู้จักตลาดของคุณ
  ทำความเข้าใจว่า ลูกค้าบางราย ใช้สมองซีกซ้ายในการตัดสินใจซื้อ ธุรกิจจะต้องมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และต้องเข้าใจตลาดของตนเอง
 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจให้แคบ และสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าอย่างเจาะจงเป็นกุญแจสำคัญสร้างความโดดเด่นให้แก่แบรนด์
 5. ปล่อยให้คนอื่นจัดการ
  ความซับซ้อนของการขาย ทำให้ธุรกิจจะต้องมีหน่วยงานซึ่งจัดการข้อมูลลูกค้าและยกระดับช่องทางการตลาดให้เกิดประโยชน์และตรงตามเป้าหมาย
 6. สร้างพันธมิตรให้แก่ทุกฝ่าย
  ประสิทธิภาพการขายในปัจจุบันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการขายและการตลาด ทำให้เกิดวางตำแหน่งแบรนด์และผลักดันการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 7. แสดงหลักฐานการชำระเงิน
  เราจะต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกต้อง “หลักฐาน” การชำระเงินจะสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจ
 8. ใช้ศิลปะในการเล่าเรื่อง
  วิธีการขายที่ยั่งยืน คือ จะต้องให้ความสำคัญการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมืออาชีพ
 9. ปิดอย่างมืออาชีพ
  ทำให้แน่ใจว่าพนักงานขายของธุรกิจรู้วิธีปิดอย่างมืออาชีพ หลายครั้งที่การนำเสนอดังกล่าวเป็น “การทำลายความสัมพันธ์” เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราจะมียอดขายเพิ่มขึ้น