โครงการ SME D Scale Up : Entrepreneur To Awesome ติดปีกธุรกิจ SMEs 4.0

เริ่มขึ้นแล้วกับกระบวนการการพัฒนาผู้ประกอบการลูกค้า SME Developmentbank Bank

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหน ขอเพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าของ SME Developmentbank Bank เราจะพาท่านไปเป็น นักธุรกิจ SME 4.0 กับ

โครงการ SME D Scale Up ภายใต้ตอน Entrepreneur To Awesome ติดปีกธุรกิจ SMEs 4.0

จัดโดย SME Development Bank ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(KX)

สนใจก้าวไกลไปกับเรา คลิกลงทะเบียนที่นี่ : https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=135